اقتصاد 100- سخنگوی جایگاه داران بنزین: رکورد مصرف بنزین کشور در ۱۰۰ سال اخیر شکسته شد

رضا نواز در گفتگویی: با تلاش های دولت سیزدهم، بیش از مقدار معین شده در سند راهبردی انرژی، بنزین تولید کردیم اما سیر صعودی وحشتناک مصرف، این میزان تولید را هم به چالش کشیده است.

در فروردین ماه سال جاری و براساس آمارهای بین المللی، رکورد مصرف بنزین را در ۱۰۰ سال اخیر شکستیم و هفتمین کشور مصرف کننده بنزین شدیم که با توجه به جمعیت و تعداد خودروهایمان، به نظرم جزو ۳ مصرف کننده اول بنزین جهانیم.

سال قبل به طور میانگین ۱۰۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین را داشته ایم و در گازوئیل هم تمایل به افزایش مصرف وجود داشته است.


منبع: اقتصاد 100