اقتصاد 100-پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دوست دوم مدل سال ۱۳۹۸ با ۶۸ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار خودرو قیمت گذاری شده است. این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: اقتصاد 100