اقتصاد 100-روزنامه دنیای اقتصاد با تاکید بر گیج بودن قیمت ها در بازار مسکن، آخرین قیمت های اعلام شده توسط مالکان را اعلام کرده است.

جدول قیمت خانه در تهران


منبع: اقتصاد 100