اقتصاد 100-قیمت شاسی بلندهای کرمان موتور بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارزان شد.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز خودروهای کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
لیفان X70 ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
جک J4 (آپشنال) ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3 ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S5 ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی T8 ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی J7 ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی K7 ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌

 


منبع: اقتصاد 100