در هفته اخیر روند خروج سرمایه از بورس شکل گرفت و پس از ۱۵ روز ورود پول حقیقی، شاهد موج خروج پول حقیقی بودیم.

بورس
اقتصاد۲۴- در اولین روز معاملاتی بازار سهامدر هفته اخیر برای پانزدهمین روز کاری متوالی پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. ارزش پول حقیقی ورودی ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بود.

ورود پول از روز یکشنبه متوقف شد و همزمان با ریزش قیمت‌ها و نزول شاخص‌های بازار سهام، ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار ۴ هزار و ۲۹ میلیارد تومان بود. روز دوشنبه ۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان خارج شد و روز سه‌شنبه نیز این رقم به هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان رسید.

در آخرین روز کاری هفته نیز برای چهارمین روز متوالی خروج پول ثبت شد و ۲ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۱۰ هزار و ۶۳ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲ هزار و ۱۲ میلیارد تومان بود.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی
بیشترین ورود پول حقیقی در روز شنبه به ثبهساز تعلق داشت و نماد‌های خودرو، وبملت، وبصادر و شتران در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل فولاد، وکغدیر و گلدیرا بیشترین خروج پول را داشتند.

روز یکشنبه وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و فولاد، وبصادر، فملی، ذوب و شستا در رتبه‌های بعدی بودند.

همانند روز قبل، روز دوشنبه نیز وبملت بیشترین خروج پول را داشت و نماد‌های کالا، شپنا و فولاد در پی او بودند.

سه‌شنبه بیشترین خروج به نماد‌های خودرو، گلدیرا و خساپا اختصاص داشت. در مقابل، آسیا، وبملت و کالا بیشترین ورود را داشتند.

در آخرین روز هفته نیز خساپا، خودرو وشستا بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

بورس

منبع: اقتصاد نیوز

منبع: اقتصاد 24