اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در یادداشتی به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:بدتر شدن شرایط اقتصادی و نبود چشم ‌انداز مثبت، علیرغم شعارها و وعده‌های مسئولان برای بهتر بودن اوضاع، نگرانی‌ها را افزایش داده است. مردم می‌بینند که دنیا و بویژه کشورهای همسایه با استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، حرکتی جهشی را به سوی پیشرفت طی می‌کنند ولی ما باید روز به روز نزول اقتصادی بیشتری را تجربه کنیم.

در این میان مهاجرت مغزها و افراد متخصص، اعم از پزشک و پژوهشگر و نخبه، وضعیت دردآوری را به وجود آورده که نه‌تنها هر فرد وفادار به نظام را آزرده می‌سازد بلکه زنگ خطر را برای آینده نه‌ چندان دور به صدا درآورده است.

مردم یادشان نرفته که رئیس‌ جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود برای شکوفایی اقتصاد کشور، اقتصاددانان را به صف کرده و اوضاع را سامان خواهد داد، ولی نه‌تنها چنین نشد بلکه اقتصاد به دست تیمی ناکارآمد سپرده شد که اکنون صدای همه، حتی مجلسی‌ها را هم درآورده است.

منبع: اقتصاد نیوز