اقتصاد 100-قیمت مزدا ۳ جدید با افزایش ۵۰ میلیون تومانی ۳ میلیارد تومان شد مزاد ۳ مونتاژ مدل ۱۳۹۶ در بازار ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است مدل ۱۳۸۸ این خودرو ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو مزدا به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو مزدا 
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
مزدا ۳ جدید صندوق دار مونتاژ ۲۰ لیتر تیپ ۴ ۱۳۹۸ | گروه اسفند صفر ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ جدید ۱۳۹۷ ۶۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۱۳۹۶ ۵۹,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ (مونتاژ) ۱۳۸۸ ۲۱۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳۲۳ ۱۳۸۲ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

منبع: اقتصاد 100