مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ٤٥,٨ اعلام کرد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید.

به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز آمار نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید.

سری زمانی نرخ تورم سالانه به تفکیک مناطق جغرافیایی:

منبع: tala.ir