اقتصاد 100-قیمت خودرو تیبا و کوییک به عنوان پرفروشترین خودروهای شرکت سایپا ریزش قیمت قابل ملاحظه ای داشته است. خانواده کوییک بین ۹ تا ۱۶ میلیون و تیبا ۶ الی ۹ میلیون تومان کاهش داشته است. ساینا نیز ۸ میلیون تومان کاهش قیمت ثبت کرد. هر چند رکورد کاهش قیمت به وانت زامیاد دیزل به ۳۵ میلیون تومان می رسد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
تیبا ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
تیبا 2 ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک پلاس اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R پلاس اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (با لاینر) ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (آپشنال) ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ کارون ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌


منبع: اقتصاد 100