قیمت چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک صفر کیلومتر با ۱۰ میلیون کاهش به ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

 

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو چانگان
نوع خودرو مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۸ | سایپا صفر ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان، ایدو اتوماتیک ۲۰۱۵ ۸۸,۳۱۲ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: بامامنبع: اقتصاد آنلاین