اقتصاد 100-قیمت کوییک S هم با ریزش ۱۰ میلیونی به ۴۳۰ میلیون رسید.

بر اساس قیمت روز کوییک صفر در بازار آزاد، مدل دنده ای R به ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ۸ روز گذشته گذشته ۳۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک S هم با ریزش ۱۰ میلیونی به ۴۳۰ میلیون رسید. قیمت کارخانه کوییک S به ۲۶۸ میلیون رسیده است. قیمت روز کارخانه کوییک اتوماتیک پلاس هم ۳۳۸ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر(کارخانه) ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: اقتصاد 100