بررسی گزارش های ماهانه شرکتهای کانه های فلزی در فروردین ماه حاکی از کاهش ۹۸ درصدی درآمد بزرگترین سهم صنعت از نظر ارزش بازار (کاما) نسبت به اسفند ماه است.

گزارش ماهانه عملکرد صنعت کانه های فلزی / کگهر تنها سهم با عملکرد مثبت!

یکی از مهم ترین موضوعات در بررسی عملکرد مالی شرکت ها و سنجش عملکرد آنها، آشنایی با گزارش ماهانه شرکتهای بورسی و استفاده از گزارشات ماهانه شرکت ها در تحلیل بنیادی برای بدست آوردن سود آینده می باشد.

در بورس اوراق بهادار شرکت‌های پذیرش شده حاضر، موظف هستند که گزارش عملکرد ماهانه خود را به صورت ماهانه منتشر کنند که شامل مقدار تولید، نرخ فروش و مقدار فروش شرکت می‌باشد.

این گزارشات معمولا تا ده روز بعد از اتمام ماه منتشر میشود که به سرمایه گذار در تشخیص این مسئله کمک میکند که آیا شرکت دارای روند عملیاتی مناسبی هست یا خیر!

پس از پی بردن به اهمیت بررسی این نوع گزارشات، برآن شدیم که این گزارشات را برای صنایع مختلف ارزیابی کنیم تا بتوان تصمیمات بهینه تری برای سرمایه گذاری اتخاذ نماییم.

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، دارای ذخایر عظیم مواد معدنی است و در مقایسه با میانگین جهانی، یک منطقه غنی محسوب می شود. بخش بزرگی از این معادن را کانه های فلزی مانند سنگ آهن، روی، منگنز و…تشکیل می دهند و با توجه به تقاضای بسیار زیادی که برای این محصولات وجود دارد، از دهه های پیش سرمایه گذاری های مختلفی در خصوص بهره برداری و استخراج این ذخایر انجام شده است و شرکت های متعددی در این زمینه به وجود آمده اند و با پذیرش این شرکت ها در بازار سرمایه، گروه استخراج کانه های فلزی تشکیل شده است.

کشف معادن بزرگی همچون معدن چادرملو، گل گهر و… و انجام سرمایه گذاری های متعدد در این معادن، حوزه استخراج و بهره برداری از آن را به عنوان یک بخش مهم برای درآمدهای غیر نفتی معرفی کرد. از طرف دیگر، بازار سرمایه به یک بستر مناسب برای تامین مالی شرکت ها تبدیل شده بود و همین موضوع دولت را به سمت عرضه این شرکت ها در بازار سرمایه هدایت کرد و به اینصورت بود که گروه استخراج کانه های فلزی در این بازار تشکیل شد و هم اکنون پس از گروه های محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، بیشترین ارزش بازار را در اختیار دارد.

پس بررسی عملکرد ماهانه این صنعت هم برای سرمایه گذاران در جهت انتخاب تصمیم درست تر و هم برای شرکتها جهت بهبود عملکرد خود و به تبع آن جذب حداکثری سرمایه برای پیشبرد اهدافشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در اینجا ما میزان فروش داخلی و صادراتی تمام شرکت های این صنعت را به تفکیک و از سال 1400 جمع آوری کرده  و عناصری که میتوانند در افزایش یا کاهش فروش شرکت دخیل باشند، اعمم از مقدار فروش داخلی و صادراتی و حتی نرخ فروش آنها، مورد بررسی قرار دادیم.

لازم به ذکر است که شرکتها بر اساس ارزش بازار آنها طبقه بندی شده اند.

  • شرکت کیهان معادن آپادانا (کاما) در فروردین ماه به درآمد فروش 3.2 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 98% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به عدم فروش صادراتی در این ماه اشاره کرد. این عدد در ماه گذشته نزدیک به 167 میلیارد تومان بود.

کاما1

کاما2

  • شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) در فروردین ماه به درآمد فروش 3335 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 6% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به عدم فروش صادراتی در این ماه اشاره کرد.

کجاد1

کچاد2

  • شرکت معدنی دماوند (کدما) در فروردین ماه به درآمد فروش 3 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 63% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش 52% مقدار فروش آن اشاره کرد.

کئما

  • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در فروردین ماه به درآمد فروش 4524 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 29% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش 33% مقدار فروش داخلی آن اشاره کرد.

کگل1

کگل2

  • شرکت پویا زرکان آق دره (فزر) در فروردین ماه درآمد فروشی نداشته است. البته این شرکت همانند 2 سال گذشته در فروردین ماه فروشی را تجربه نکرده است.

فزر1

  • شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) در فروردین ماه به درآمد فروش 30 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 60% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش 42% مقدار فروش آن اشاره کرد. نرخ فروش محصول استراتژیک (سنگ منگنز دانه بندی) نیز21% کاهش پیدا کرد.

کمنگنز

  • شرکت معادن بافق (کبافق) در فروردین ماه درآمد فروشی نداشته است.

کبافق

کبافق2

  • شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور) در فروردین ماه به درآمد فروش 119 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 70% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش 73% مقدار فروش آن اشاره کرد.

کنور

  • شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر) در فروردین ماه به درآمد فروش 1437 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 45% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به فروش صادراتی به ارزش 677 میلیارد تومان اشاره کرد.

کگهر

کگهر1

منبع: اقتصاد آنلاین